Pôžičková abeceda – o pôžičkách od A po Z

Takmer každý z nás aspoň raz v živote potrebuje pôžičku, preto je dôležité sa vedieť orientovať v pojmoch súvisiacich s touto problematikouVo svete financií sa slovo „pôžička“ skloňuje veľmi často a spolu s ním aj mnoho ďalších, viac či menej súvisiacich s problematikou pôžičiek. Ak Vám stále nie je celkom jasné, aký je rozdiel medzi bankou a nebankovou spoločnosťou, medzi pôžičkou a úverom, čo vlastne znamená úrok a čo sa skrýva pod tajomnou skratkou RPMN, tak ste na správnom mieste. V článku Vám budú vysvetlené všetky tieto a ešte mnohé ďalšie pojmy, s ktorými sa pri tejto téme môžete stretnúť. Z dôvodu lepšieho prehľadu sú všetky hlavné pojmy zoradené abecedne.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac, odporúčame Vám do pozornosti stránku, kde nájdete veľa užitočných informácií o nebankových úveroch a mnoho ďalšieho z oblasti financií.

Banka – inštitúcia špecializujúca sa na „obchod s peniazmi“, čiže na zhromažďovanie voľných finančných prostriedkov, poskytovanie úverov a prípadne sprostredkovanie ďalších bankových operácií, obchodov a transakcií. Na poskytovanie týchto služieb má licenciu od Národnej banky Slovenska a je pod prísnym štátnym dozorom. Viac informácií o tejto téme nájdete na tejto stránke. Na slovenskom finančnom trhu je mnoho bánk, medzi najvýznamnejšie patria Tatra Banka, VUB Banka, Poštová banka, mBank, ZUNO banka atď.

Doba splatnosti – označuje dátum alebo termín, do ktorého je dlžník povinný uhradiť svoj peňažný záväzok. V prípade väčšej sumy uhrádza dlžník dlžobu vo viacerých splátkach, čiže má splátkový kalendár. Nedodržanie určeného termínu môže mať za následok sankcie voči dlžníkovi zo strany veriteľa. Najbežnejšou formou sankcií je nutnosť zaplatiť navyše penále, zmluvnú pokutu alebo úrok z omeškania.

Konsolidácia pôžičiek – je možné ju využiť, ak má klient viacero nevýhodných dĺžob. Túto službu ponúkajú banky, ako aj nebankové spoločnosti. Pri refinancovaní úveru sa všetky pôžičky spoja do jednej, vďaka čomu klient môže ušetriť na poplatkoch za jednotlivé úvery a okrem toho môže získať výhodnejší úrok.

Pôžičku môžete získať od banky alebo nebankovej spoločnostiNebanková spoločnosť – inštitúcia, ktorá narába s peniazmi, prijíma vklady, poskytuje úvery napriek tomu, že nevlastní bankovú licenciu. Ich kontrola zo strany štátu je minimálna a preto je pri nich väčšie riziko nekalých praktík. Pre zistenie dôveryhodnosti nebankovej spoločnosti je vhodné si ho najprv overiť na stránke NBS. Medzi najznámejšie nebankové spoločnosti patria Cetelem, Home Credit, Quatro, Ferratum, CreditONE, či Provident.

Pôžička – predstavuje právny vzťah medzi veriteľom a dlžníkom, ktorého predmetom je prenechanie veci (napr. peňazí). Pri poskytnutí sa dlžník zaväzuje vrátiť vec rovnakého druhu po uplynutí dohodnutej doby. Uzatvára sa zmluva o pôžičke, ktorej ustanovenia upravuje Občiansky zákonník.

  • Bankové pôžičky: Je poskytovaná bankou. Schvaľovací proces je náročný, pretože banky majú na žiadateľov prísne kritériá. K žiadosti musí klient predložiť viacero dokumentov: potvrdenie o príjme, výpis z účtu, atď.
  • Nebankové pôžičky: Poskytujú ich nebankové spoločnosti. Na rozdiel od bankových je ľahšie získať nebankovú z dôvodu benevolentnejších podmienok pri hodnotení žiadateľa. Nebankové spoločnosti ponúkajú viacero druhov úverov (rýchla krátkodobá pôžička, bez dokladovania príjmu, atď. – viac info nižšie) a zároveň umožňujú požiadať o peniaze viacerými spôsobmi (telefonicky, cez internet, prostredníctvom sms).
  • Online pôžička je typická časovou úsporou a rýchlym vybavenímOnline pôžička: Je možné požiadať cez internet. Online formulár nájdete na stránke takmer každej nebankovej spoločnosti alebo na stránkach ich sprostredkovateľov, kde si môžete jednotlivé nebankovky porovnať, napr. na internete.
  • Pôžička bez dokladovania príjmu: Žiadateľ nemusí dokladovať svoj príjem. Hlavnými poskytovateľmi sú nebankové spoločnosti, ktoré takto núkajú financie pre nezamestnaných. Okrem nich môžu tento spôsob financovania získať aj dôchodcovia, matky na materskej dovolenke, začínajúci živnostníci alebo ľudia pracujúci na dohodu. Teda všetci tí, ktorí nemajú pravidelný príjem alebo výška ich príjmu im neumožňuje získať bankový úver. Suma bez dokladovania príjmu nie je vysoká, maximálne do 350 €. Doba splatnosti je veľmi krátka, vo väčšine prípadov do 31 dní.
  • Pôžička bez dokladovania účelu: Na získanie bezúčelovej pôžičky nemusíte veriteľovi dokladovať účel použitých peňazí. Nie je podstatné, či potrebujete peniaze na rekonštrukciu kúpeľne, nákup nového auta alebo na vyrovnanie nedoplatku za plyn. Môžete ju využiť na čokoľvek, bez zbytočného vysvetľovania.
  • Pôžička bez registra: Poskytujú ju výhradne nebankové spoločnosti. „Bez registra“ znamená to, že pri schvaľovaní si veriteľ nebude overovať žiadateľa v úverovom registri dlžníkov. Na Slovensku funguje niekoľko registrov dlžníkov. Ich cieľom je získavať informácie o klientoch s problémovou platobnou disciplínou a nízkou bonitou. Nebankové spoločnosti majú prístup do Nebankového registra klientskych informácií (NRKI) a do spotrebiteľského registra (Solus). Bez registra sú len na menšie sumy (do 350 €) a s krátkou dobou splatnosti (do 31 dní).
  • Pôžička bez ručiteľa / bez ručenia: Bez ručiteľa nie je potrebné hľadať človeka, ktorý by splácal požičané peniaze v prípade dlžníkovej platobnej neschopnosti. Zároveň dlžník nemusí ručiť svojou nehnuteľnosťou, kedy by mu hrozilo, že v prípade nesplácania môže prísť o strechu nad hlavou.
  • Rýchla pôžička: je obľúbená aj pred výplatou. Jej hlavnou prednosťou je rýchlosť poskytnutia peňazí žiadateľovi. Pri rýchlej máte peniaze na účte do niekoľkých minút, maximálne do 24 hodín. Rýchlosť je dosiahnutá vďaka minimalizácii byrokratického procesu. Požiadať o ňu je možné telefonicky, online alebo cez sms. Nebankové spoločnosti nepožadujú pri udelení úveru žiadne potvrdenie o príjme, ani dokladovanie účelu. Samozrejme, výška pôžičanej sumy je, vo väčšine prípadov, len do 350 € s 31 dňovou dobou splatnosti.
  • Sms pôžička: Nový typ, vďaka ktorému je možné získať peniaze len prostredníctvom mobilného telefónu. Žiadosť je vo forme vopred definovanej sms správy, ktorú klient pošle na číslo nebankovej spoločnosti. Výsledok schvaľovacieho procesu sa žiadateľ dozvie do niekoľkých minút. V niektorých nebankových spoločnostiach je nutné sa najprv zaregistrovať, aby mali klientove informácie hneď k dispozícii. U väčšiny poskytovateľov je bez dokladovania príjmu a bez registra. Z toho vyplýva, že suma bude len do 350 € s dobou splácania maximálne 31 dní.

RPMN je jedným z kľúčových faktor, na základe ktorého by ste si mali vybrať vhodnú pôžičkuRPMN – je číslo, ktoré vyjadruje ročnú percentuálnu mieru nákladov (odtiaľ skratka RPMN). V tomto čísle sú okrem úrokovej sadzby započítané aj všetky poplatky, ktoré si spoločnosť poskytujúca pôžičku účtuje za obdobie jedného kalendárneho roka. Vďaka RPMN je možné jednoducho určiť výhodnosť úveru pre spotrebiteľa. Vo všeobecnosti platí, že nižšia RPMN znamená lacnejší úver pre spotrebiteľa. Pri porovnávaní viacerých poskytovateľov je potrebné vychádzať z rovnakých údajov, čiže výška požičanej sumy a doba splatnosti musí byť stále rovnaká. Iba v takom prípade má RPMN svoju výpovednú hodnotu a jasne ukáže, ktorý úver je najvýhodnejší.

Úrok – peňažná odmena, ktorú platí dlžník veriteľovi za požičanie peňazí. Výška úroku je závislá od výšky poskytnutej pôžičky, na výške úrokovej sadzby a na dobe splatnosti. Zjednodušene povedané, úrok je rozdiel medzi požičanou a vrátenou sumou peňazí.

Úroková sadzba – je to úrok vyjadrený ako percentá z výšky poskytnutého úveru. Najčastejšie sa úroková sadzba vyjadruje ako počet percent za jeden rok. Konkrétna výška sadzby je určená podľa doby, na ktorú sú peniaze požičané a tiež podľa výšky pôžičky. V rámci Slovenskej republiky je oficiálna úroková sadzba vyhlasovaná Národnou bankou Slovenska.

Úver – druh pôžičky, pri ktorej veriteľ poskytne dlžníkovi vopred dohodnuté finančné prostriedky v určitej sume, pod podmienkou, že dlžník poskytnuté finančné prostriedky po stanovenom čase vráti a prípadne zaplatí aj úroky alebo iný druh náhrady. Úver sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a jeho platnosť nastáva v momente uzatvorenia zmluvy.

Úverová kalkulačka – nástroj, ktorý je možné nájsť na stránkach rôznych poskytovateľov pôžičiek. Použitím úverovej kalkulačky sa dá vypočítať konkrétna výška splátok, pri zadaní sumy a doby splácania.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *