Poistenie motorky – 6 otázok a odpovedí

Na moto bez poistky ani na krok!V nasledujúcom článku si na základe šiestich otázok zodpovieme základné informácie o povinnom zmluvnom poistení na motorku. Veríme, že vám takýto prehľad pomôže ľahšie sa zorientovať v tejto problematike. g

 1. Musím mať uzatvorené PZP aj na motocykel?

Mnoho ľudí zabúda na to, že aj ich dvojkolesový tátoš potrebuje mať uzavreté povinné zmluvné poistenie. Predovšetkým ľudia, ktorí bývajú v okrajových častiach a svoju motorku využívajú len na rekreačné jazdenie po poľných cestách podceňujú uzavretie tejto poistky. Zo zákona však vyplýva, že každé vozidlo musí mať povinné zmluvné poistenie. To sa teda týka nielen automobilov, ale aj motocyklov. Musí ho mať totiž každé vozidlo s priradeným evidenčným číslom, čiže sa to týka ako automobilov, tak aj motocyklov, prípojných vozíkov. PZP sa týka ale taktiež aj niektorých špeciálnych vozidiel bez EČV, napríklad poľnohospodárske a priemyselné stroje, či historické vozidlá. Povinné zmluvné poistenie motorky na Uzavripzp, resp. motocykla musí mať majiteľ uzavreté najneskôr v deň jeho prvého použitia.

Aj keď viacerí motoristi túto poistku podceňujú, neodporúčame vám pokúšať osud a jazdiť bez PZP. Pokuta za neuzavreté poistenie vám môže byť udelená aj pri náhodnej kontrole policajnej hliadky a môže sa pohybovať v stovkách eur. Spoliehať sa na to, že jazdíte len na cestách, ktoré policajti nekontrolujú, by sa vám mohlo draho vypomstiť. Do väčších problémov by ste sa dostali, ak by ste zapríčinili dopravnú nehodu. V takom prípade by ste museli zaplatiť celú škodu, ktorú ste pri nehode spôsobili a neminula by vás ani pokuta za nerešpektovanie zákona. A tá sa môže vyšplhať k závratným sumám. Preto naozaj toto poistenie nepodceňujte.

 1. Ako nájdem to najlacnejšie PZP?

Ak chcete nájsť tú najlacnejšiu ponuku povinného poistenia pre vašu motorku, budete musieť porovnať všetky dostupné ponuky poisťovní na našom trhu. To môžete urobiť dvoma spôsobmi. Tým prvým je, že osobne navštívite jednotlivé kamenné pobočky poisťovní, zakaždým predložíte tú istú žiadosť, zadáte tie isté údaje, pričom zakaždým budete počúvať argumenty pracovníka poisťovne o tom, prečo je práve ich poisťovňa a ponuka PZP od nich tá najvýhodnejšia pre vás. Jedna takáto návšteva môže trvať aj 30 minút. Pokiaľ ste zamestnaný, pravdepodobne nebudete mať čas obehať všetky poisťovne. Nie každý poskytovateľ bude mať pobočku vo vašej obci, takže kvôli niektorým návštevám by ste museli cestovať. Takto by ste zabili množstvo vášho času, ktorý by ste mohli využiť oveľa zmysluplnejšie.

My vám preto odporúčame na poistenie motorky stránku, ku ktorej sa dostanete aj po kliknutí na označený odkaz. Táto stránka spolupracuje s viacerými poisťovňami. Výpočet povinného zmluvného poistenia motocykla a zároveň ceny rôznych poisťovní vám vygeneruje naraz a veľmi rýchlo, čím ušetríte množstvo času. Ponúkne vám jednoduchý formulár, na základe jeho vyplnenia sa do pár minút dozviete ponuky poisťovní. Všetko máte naraz na jednej stránke a tak môžete pokojne a v pohodlí domova porovnávať. Na rozhodovanie máte taktiež dostatok času. Nikto na vás nebude nijak naliehať, keďže tento formulár nie je vôbec záväzný. Cenu si môžete teda zisťovať len z čírej zvedavosti.

 1. Aké faktory vplývajú na cenu PZP?

Výpočet PZP na motorku ovplyvňuje viacero údajov. Formulár kalkulačky od vás bude vyžadovať viacero informácií, aj keď nie všetky rovnako ovplyvňujú cenu poistky. V prvom rade budete musieť vyplniť údaje o motorke, potom údaje o vás ako majiteľovi motocykla a na záver ešte niekoľko doplňujúcich informácií o poistení.

Na začiatok budete musieť vyplniť okres, v ktorom sa vozidlo v súčasnosti nachádza. Cena poistenia býva o niečo vyššia, pokiaľ sa s motorkou pohybujete po frekventovaných cestách, ako keď pochádzate z obce, kde sú nehodové udalosti zriedkavé. Cenu taktiež ovplyvňuje účel využitia. Ďalej musíte zadať detailnejšie údaje o motorke, ako sú počet kilometrov, ktoré najazdíte za rok, továrenskú značku, model, rok výroby, prevádzkovú hmotnosť, najväčšiu prípustnú hmotnosť a taktiež palivo. Rovnako bude potrebné zapísať objem motora v centimetroch kubických, pričom si vyberiete z ponúknutých možností. Ďalšiu položku tvorí výkon motora v kW.

PZP na motocykel je ovplyvnené aj osobou jeho držiteľa. Podstatné je, či už bol vinníkom nejakej škodovej udalosti, ak áno, tak ako dlho už je bez nehody. Cenu ovplyvňuje aj fakt, či majiteľ má dieťa do 15 rokov, keďže sa predpokladá, že rodičia detí jazdia zodpovednejšie. Úlohu zohráva aj to, či máte účet v OTP banke alebo či v súčasnosti platíte aj iné formy poistenia, ako napr. poistku za dom, auto, životné poistenie a pod.

Do formulára pre výpočet povinného zmluvného poistenia motocykla je potrebné zadať aj údaje, ktoré neovplyvňujú výslednú sumu poistenia. To sú informácie o tom, či je majiteľ motorky právnická alebo fyzická osoba, taktiež je to číslo vodičského preukazu a dátum získania vodičského oprávnenia.

 1. Našiel som lacnejšiu a výhodnejšiu ponuku PZP. Môžem vypovedať svoju starú zmluvu?

Nová zmluva je výhodnejšia ako staráAk ste si našli lacnejšiu ponuku, ale už máte uzatvorené poistenie v inej poisťovni, nič vám nebráni vypovedať vašu starú zmluvu a uzatvoriť novú.  Vaše súčasné  môžete vypovedať hocikedy a z hocakých dôvodov. Musíte splniť len jednu podmienku, a to, že výpoveď zmluvy musíte doručiť poisťovni najneskôr 6 týždňov pred koncom vášho súčasného poistenia. Po tejto lehote by žiadosť o zrušenie povinného zmluvného poistenia nemohla byť akceptovaná. Vzor žiadosti o výpoveď PZP nájdete aj online na vyššie zmienenej stránke. Do tohto vzoru už len jednoducho vyplníte potrebné údaje a máte to hotové.

Na vypovedanie zmluvy existujú aj iné dôvody, ako je nájdenie lacnejšej či výhodnejšej ponuky. Poistku vypovedáte aj v prípade odcudzenia, resp. krádeže vašej motorky, z dôvodu predaja či darovania motocykla, tiež ak ste motorku dali zošrotovať, prípadne ste ju nechali vyradiť z evidencie. V prípade predčasného ukončenia zmluvy môžete samozrejme rátať s vrátením zvyšku peňazí na účet.

 1. Ako uzatvorím novú zmluvu PZP?

Keď ste si na už na stránke našli tú najlepšiu ponuku a ste pevne rozhodnutý uzatvoriť poistku na motocykel, postačí len kliknúť na danú ponuku. Následne ešte vyplníte niekoľko údajov pre vami vybranú poisťovňu, ktorá vás bude neskôr kontaktovať.  Komunikácia s poisťovňou prebieha väčšinou prostredníctvom emailu. Biela karta vám bude slúžiť ako dočasná náhrada zelenej karty, ktorú dostanete poštou po zaplatení požadovanej sumy. Jej platnosť je 30 dní, čiže do tejto doby musíte výšku poistného zaplatiť. V opačnom prípade vám poistenie zanikne. Podrobnejšie informácie o všetkých zákonných ustanoveniach sa môžete dočítať aj na stránke ministerstva financií.

 1. Prečo je poistenie online najvýhodnejšie?

Povinné zmluvné poistenie na motocykel uzavreté cez internet šetrí váš čas aj peniaze. A to napr. aj tak, že nemíňate peniaze na cestu do jednotlivých kamenných pobočiek, predovšetkým ak bývate v menšom meste, kde sa pobočky poisťovní nenachádzajú. Najviac samozrejme ušetríte tak, že zobrazené výsledky vám hneď zobrazia aj ceny jednotlivých PZP a hneď vidíte, ktorá ponuka je skutočne najlacnejšia a najvýhodnejšia. Poistenia jedného konkrétneho typu motocykla v rozdielnych poisťovniach sa niekedy môžu líšiť až v desiatkach eur.

Odhlásenie povinného zmluvného poistenia

Odhláste sa jednoducho z terajšej zmluvyMožno ste nevedeli, že žiadosť o odhlásenie povinného zmluvného poistenia hocakého vozidla môžete podať kedykoľvek počas stále aktuálneho poistného obdobia. Nemusíte sa trápiť tým, že vás poisťovňa „zjazdí“ preto, že zmluvu chcete predčasne ukončiť. Dennodenne sa s takýmito prípadmi stretávajú a riešia ich bez toho, aby robili rôzne naťahovačky. V prípade, že rešpektujete všetky náležitosti, ktoré k riadne vypísanej žiadosti o zrušenie PZP patria, k jeho realizácii bude chýbať už len malinký krok. Dôvodov na tento úkon môže byť hneď niekoľko. V princípe ich rozdeľujeme na šesť hlavných dôvodov, no samozrejme, ak máte iný relevantný dôvod, než tie, ktoré nižšie zmienime tak s tým problém nebude.

Existuje nejaký vzor?

Ak chcete podať žiadosť o výpoveď PZP, ale neviete ako ju sformulovať, tak Uzavripzp ponúka vzor výpovede PZP v dvoch podobách. Prvý nami ponúkaný vzor bude obsahovať konkrétny príklad, do ktorého stačí dopísať len vaše údaje a druhý bude popisovať všetko, čo je treba do takej žiadosti zadať. Začnime teda prvým prípadom. Všetky vzory o odhlásenie povinného zmluvného poistenia, teda vzory na rôzne dôvody, môžete nájsť aj na jednej špecializovanej stránke. Vašou úlohou je na označený výraz kliknúť a hneď sa vám zobrazia rôzne dôvody pre ukončenie takejto zmluvy, vedľa ktorých si môžete hneď všimnúť aj vzory žiadostí.

Druhým ponúkaným vzorom na výpoveď PZP sú všeobecné informácie, ktoré má každá žiadosť obsahovať. Ide o vaše kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa), predmet žiadosti (tým je odhlásenie povinného zmluvného poistenia), číslo poistnej zmluvy (ktoré môžete zakomponovať do predmetu), odôvodnenie žiadosti, číslo bankového účtu (aby vám zaslali späť sumu z poistného, ktorú ste neprečerpali), poďakovanie, dátum, miesto a vlastnoručný podpis. Teraz sa však povenujme jednotlivým dôvodom.

Z akého dôvodu chcete ukončiť zmluvný vzťah?Dôvody

Ako iste viete, poisťovacia povinnosť sa vzťahuje skoro na všetky vozidlá. Preto sa aj samotné ukončenie zmluvy týka všetkých týchto vozidiel. Môžete ju ukončiť z týchto dôvodov:

 1. oficiálny koniec zmluvy: zmluvu je potrebné ukončiť, aj keď sa oficiálne končí poistné obdobie. Ak tak neurobíte, poisťovňa vám automaticky domov poštou zašle predĺženie zmluvy rovno aj so šekom na zaplatenie poistného. Preto, ak chcete skúsiť niekoho iného, myslíte na to, že čakaním do konca poistného obdobia v súčasnej poisťovni si len tieto kroky predĺžite.
 2. likvidácia vozidla: ak je vozidlo zlikvidované, je jasné, že platiť za neho by bol veľký nezmysel. Požiadajte o odhlásenie povinného zmluvného poistenia daného vozidla, poisťovňa vám nejakú sumičku vráti, no k žiadosti nezabudnite pripojiť doklad o jeho likvidácii.
 3. vyradenie vozidla z evidencie: ak vozidlo nespĺňa nejaké stanovené parametre a nie je možná okamžitá oprava, vyradzuje sa z evidencie. Keďže nespĺňa ustanovenia, je zakázané takéto vozidlo používať, ináč vám hrozia vysoké pokuty. Rovnako môže byť vyradené, ak ste sa jednoducho rozhodli ho už ďalej nepoužívať. Na ukončenie zmluvy je potrebné zaslať aj doklad o vyradení vozidla z evidencie.
 4. krádež vozidla: bohužiaľ sa v živote stávajú aj také veci, že vozidlo vám niekto odcudzí. V takom prípade netreba s ničím čakať a zmluvu ukončiť aj telefonicky. Dodatočne bude potrebné zaslať žiadosť o zrušenie PZP, ale aj doklad o krádeži vozidla.
 5. zmena majiteľa vozidla: v súčasnosti nie je nezvyčajné, že jedno vozidlo zmení majiteľa aj niekoľkokrát počas svojej existencie. Je to hlavne kvôli tomu, že vozidlá sa buď darúvajú alebo predávajú. Aj toto sú teda dôvody, pre ktoré je nutné túto zmluvu zrušiť a k žiadosti treba pripojiť napr. predajnú alebo darovaciu zmluvu.
 6. iné dôvody: ak máte na vypovedanie rôzne iné dôvody, mali by byť akceptované. Relevantné je napríklad to, že na trhu nájdete lacnejšiu ponuku, než je tá vaša súčasná.

Tak ako to teda spraviť?Ako zrušiť PZP?

Odhlásenie povinného zmluvného poistenie môže prebehnúť troma cestami:

 • telefonicky,
 • osobne
 • alebo písomne.

Pričom sa treba zmieniť o tom, že každý z týchto spôsobov požaduje písomnú žiadosť. Telefonicky sa ruší hlavne vtedy, ak ide o urgentný prípad, napríklad krádež. Dodatočne však treba zasielať dokladovania a písomnú žiadosť. Vzor tohto dokumentu sme vám poskytli vyššie. Písomnú žiadosť môžete do pobočky buď priamo zaniesť alebo odoslať poštou.

Zrušenie PZP môže prebehnúť aj prostredníctvom tretej, ale splnomocnenej strany. Toto splnomocnenie musí byť notársky overené. Preto, ak nemôžete tento úkon urobiť osobne, myslíte na túto možnosť.

Napriek tomu, že je povinné zmluvné poistenie zákonom stanovené, je mnoho dôvodov, ktoré môžu zapríčiniť jeho odhlásenie, no viac o tom si môžete naštudovať aj na vyššie odporúčanej stránke.

PZP poistenie nielen na auto

Poistka je potrebná pre každé vozidloPovinné zmluvné poistenie, zákonná poistka, zákonné poistenie či poistenie PZP vyjadrujú ten istý typ poistenia. Ide o poistenie všetkých motorových, ale aj nemotorových vozidiel s evidenčným číslom. Prípadne niektorých bez evidenčného čísla, ktoré ale potrebujú na ich legálne využívanie technický preukaz. Rozhodne vám neodporúčame tento typ poistenia zanedbávať, pretože vás to môže vyjsť veľmi draho. V prípade, že vás zastaví hliadka Policajného zboru a zistí, že toto poistenie vaše vozidlo nemá uzatvorené. Pokuta sa môže pohybovať až v stovkách eur. To znamená, že v určitých prípadoch môže prekročiť až niekoľkonásobne cenu ročného povinného zmluvného poistenia. V prípade spôsobenia dopravnej nehody nepoisteným vozidlom by boli finančné pálky ešte vyššie. Na vaše trovy by bolo zaplatenie škody spôsobenej ostatným vozidlám, ako aj finančná pokuta, ktorá nemá problém vyšplhať sa až do niekoľkých miliónov!

Ako sme sa už zmienili, povinné zmluvné poistenie napríklad od uzavripzp nie je povinné len na auto, ale aj na iné typy vozidiel. Danú skupinu tvoria motocykle, prípojné vozidlá, dodávky, či „ťažšie“ vozidlá, ktoré sú viac či menej súčasťou cestnej premávky. Veľa ľudí túto povinnosť zanedbáva a potom tým trpia ich financie. Uvedomujú si síce, že je to povinnosť, ale keďže si povedia, veď aj tak nejazdia často po hlavných ťahoch alebo veď aj tak využívam svoje vozidlá veľmi zriedkavo. Kde je napísané, že policajti sa nemôžu vybrať na kontrolu na vedľajšie ťahy? Alebo že vás nezastavia práve vtedy, keď svoje vozidlo používate po mesiaci prvýkrát? Mali by ste sa opýtať tých, ktorí si to povedali tiež a ktorí odišli domov „ľahší“ o niekoľko stoviek eur.

Najlacnejšie PZP poistenie

Niektorí majitelia vozidiel si povinné zmluvné poistenie neuzatvárajú z finančných dôvodov a myslia si, že je tento typ poistenia veľmi drahý. Ak však viete, kde hľadať, môžete získať to najlacnejšie PZP poistenie. Je pravda, že niektoré poistenia môžu presahovať až 300 eur, čo nie je vôbec malá suma, ak je potrebné ju zaplatiť jednorazovo. Čo ak by sme vám povedali, že to isté poistenie môžete mať o niekoľko stoviek eur lacnejšie? Či už hľadáte poistenie na akékoľvek vozidlo (Škoda, VW, BMW, Mercedes, Honda…), rozhodne to najlacnejšie PZP nájdete na stránke, ktorá vám vykoná porovnanie viacerých ponúk poisťovní práve na vaše vozidlo.

Veľmi rýchle porovnaniePorovnanie poistenia PZP online

To, ktoré poistenie PZP je najlacnejšie, zistíte len z porovnania cien. Najlepšie na tom je, že už nemusíte strácať húfu času osobnými návštevami po pobočkách, ale všetko vybavíte bez toho, aby ste sa museli čo i len pohnúť z domu. Prečo? Pretože porovnanie poistenia funguje cez internet. Koľko času by ste strávili v poisťovniach? Hodiny? Alebo hodiny rozdelené do viacerých dní? Nachádzajú sa všetky pobočky vo vašom meste? Alebo v meste, kde sa chystáte? Toto všetko sú faktory resp. otázky, ktoré by mali vašu voľbu poistenia ovplyvniť. Hlavne z toho dôvodu, že ide o VÁŠ čas a VAŠE peniaze. Nezisťujte všetko osobne. Vyskúšajte porovnanie poistenia online.

Okrem toho, že online ušetrí váš čas, tak vám pomôže ušetriť aj vaše bankové konto, ak nejaké máte. Ako sme už vyššie naznačili, funguje na základe porovnania jednotlivých ponúk viacerých poisťovní. Cena bude vygenerovaná na základe toho, čo zadáte do sprievodného formulára na porovnanie ceny poistenia.

Aké údaje je potrebné zadať

Do tohto formulára na je potrebné zadať nielen údaje o vozidle, ale aj o majiteľovi  tohto vozidla. Ak neviete z hlavy údaje o vozidle, všetko podrobne nájdete v technickom preukaze vozidla. Ide napríklad o:

 • továrenskú značku a model vozidla, čo asi budete vedieť,
 • rok výroby,
 • počet najazdených km za jeden rok (približný),
 • výkon a objem motora,
 • najväčšiu prípustný hmotnosť,
 • prevádzkovú hmotnosť,
 • typ paliva,
 • ale aj iné informácie.

Čo sa týka majiteľa vozidla, tak ten bude musieť zadať:

 • svoj dátum narodenia,
 • údaje z vodičského preukazu,
 • spôsobené nehodové udalosti,
 • stav bez škody…

Na porovnanie poistenia PZP online môžu vyplývať aj údaje ako napríklad, či máte účet v OTP banke, dieťa do 15 rokov, či platíte iný druh poistenia…

Po vypísaní všetkých povinne vypísaných kolóniek si len kliknite na porovnanie cien PZP. Do niekoľkých sekúnd vám vybehne porovnanie viacerých ponúk poistenia. Dbajte na správne a presne vypísanie všetkých údajov, pretože všetko ovplyvňuje cenu poistenia a rozhodne by ste nechceli pri kontrole vozidla Policajným zborom dostať pokutu za neplatné poistenie v dôsledku zlého vypísania údajov. Ak ste si z porovnania poistenia PZP online vybrali nejakú ponuku,  môže o ňu požiadať opäť len jediným klikom. Bude potrebné vypísať ešte niekoľko údajov, ako vašu mailovú a domácu adresu.

Poponáhľajte sa so zaplatením

Mailová adresa je dôležitá, pretože vám na ňu spätne bude zaslaný potvrdzovací mail s prílohami, ktoré budú obsahovať dočasnú zelenú kartu, údaje na zaplatenie, ale aj návrh zmluvy a zmluvné podmienky. Poistné zaplaťte čo najskôr, no najneskôr však do 30 dní, pretože potom uzatvorené poistenie zaniká. 30 dní je takisto doba, počas ktorej platí dočasná zelená karta. Domáca adresa je dôležitá, pretože vám na ňu po zaplatení bude doručená originál biela zelená, ktorá vás oprávňuje bezpečne cestovať aj v zahraničí. Túto kartu musíte mať pri sebe vždy, keď využívate vozidlo, na ktoré sa vzťahujú. V opačnom prípade vám hrozia opäť väčšie či menšie pokuty. Pre každý prípad sa vo vozidle odporúča nosiť aj doklad o zaplatení poistenia, prípadne celú poistnú zmluvu, aby vás policajti nemali na čom nachytať.

Ako sme si spomenuli, zákonné poistenie sa nevzťahuje len automobily, ale na každý dopravný prostriedok s evidenčným číslom. V stručnosti sme vás oboznámili o tom, kde môžete nájsť to najvýhodnejšie a najlepšie PZP, prípadne poistenie, ktoré zodpovedá vašim kritériám. Stránka vás presvedčí o tom, že uzatvárať poistenie PZP online je tá najlepšia, najjednoduchšia a zároveň aj najrýchlejšia cesta, ako nielen zistiť, ale aj získať tento typ poistenia. Okrem iného sa v nej môžete dočítať mnoho zaujímavosti o rôznych druhoch poistenia vozidiel, ktoré sú pravidelne aktualizované, prípadne položiť vaše otázky priamo administrátorovi stránky, ktorý vám odpovie ochotne, zrozumiteľne a rýchlo na všetko. Dokonca vám aj poradí, ak to budete potrebovať. Ak by ste sa chceli o zákonnom poistení motorových či nemotorových vozidiel dozvedieť aj z iného zdroja, môžete si otvoriť aj túto stránku.

Krátkodobé pôžičky bez rizika

Chcete si požičať len na krátke obdobie? Tento produkt je pre Vás ideálny!Krátkodobé pôžičky sú ten typ pôžičiek, ktorých hlavným znakom je, že sú splatné kratší čas. Väčšinou ide o niekoľko dní, no splatnosť sa môže vyšplhať aj na niekoľko mesiacov. Ak potrebujete len menšiu sumu peňazí, je naozaj zbytočne zaväzovať sa na niekoľko rokov. S bankovými spoločnosťami by ste splácali aj 300 eur minimálne rok. Ak si k tomu prirátate úrok, môže sa to vyšplhať na veľmi vysokú sumu. Sú sprostredkované hlavne nebankovými inštitúciami. Podľa toho doby splatnosti, ako aj výšky požičanej sumy rozlišujeme ich na typ ihneď a rýchle.

Ihneď a jednoducho

Krátkodobá pôžička tohto typu sa vyznačuje tým, že sa svojim klientom snaží sprostredkovať žiadanú čiastku čo najrýchlejšie možne. Mnohokrát sa zákazník môže tešiť z peňazí na účte už do 10 minút od schválenia žiadosti. Krátkodobé pôžičky ihneď vám takouto rýchlosťou dokážu zabezpečiť až 350 eur. Ak si pritom požičiavate prvýkrát, niektorí sprostredkovatelia vám odpustia úrok (bezúročne sa dá požičať do 150 eur). Splatná doba takejto pôžičky je od 5 do 30 dní. Výhodou tejto pôžičky je, že nemá nejaké špeciálne obmedzenia. Požiadať o ňu môže skutočne skoro každý. Hlavným pravidlom je, aby mal žiadateľ nad 18 rokov. Ďalej do skupiny žiadateľov spadajú aj dôchodcovia, ženy na materskej alebo nezamestnaní. Samozrejme, nie všetky spoločnosti ponúkajú peniaze pre nezamestnaných. Pri každom hľadaní si treba naštudovať, kto vám dokáže čo ponúknuť.

Rýchlosť prevodu peňazí na Váš bankový účet dosahuje pri krátkodobých pôžičkách v niektorých prípadoch také tempo, že peniaze máte do 10 minút na účteRýchle a bezpečné

Rozdiel medzi kategóriou ihneď a rýchlymi spočíva v rýchlosti dodania peňazí, ktorá ale súvisí s vyššou požičanou sumou. Rýchle krátkodobé pôžičky vám poskytnú financie až do 6 000 eur, no nedodajú vám ich na účet do 10 minút, ako to je pri krátkodobých pôžičkách ihneď. Doručenie peňazí sa môže natiahnuť aj na týždeň, čo je ale stále celkom dobré vzhľadom na to, o akú sumu žiadate. Splatnosť tohto typu pôžičiek bude tým pádom dlhšia. Najdlhšia stanovená lehota je daná na 84 mesiacov, čo konkuruje dlhodobým pôžičkám. Samozrejme to, akú dobu a po akej čiastke chcete splácať, si určujete sami. Väčšinou si môžete vybrať z intervalu od 5 dní do 84 mesiacov. Je vhodné povedať, že nie všetky spoločnosti poskytujú takúto relatívne vysokú dobu splatnosti. U niektorých je splatné maximum 12 mesiacov = 1 rok.

Čo sa týka úrokovej sadzby, tak asi ťažko nájdete odpustený úrok, ale v prípade špeciálnej ponuky to nie je nemožné. Čo je ale veľmi výhodné je, že väčšina sprostredkovateľov ponúka taký úrok, ktorý dokáže konkurovať bankovým spoločnostiam.

Nebankové krátkodobé pôžičky majú oproti bankovým aj tú výhodu, že u väčšiny nemusíte dokladovať príjem, nemusíte mať stále zamestnanie, dokonca ani nekontrolujú register či účel úveru. Čiže nebanková spoločnosť je otvorená nezamestnaným, zamestnaným pred výplatou, ktorým nízky plat neumožňuje splácať nadbytočné výdavky, ako aj tým, ktorí sú zapísaní v registri dlžníkov bankových spoločností. Do kritérií väčšiny nebankových spoločností spadajú aj dôchodcovia, študenti či ženy na materskej dovolenke.

Spôsoby požiadania

Krátkodobé online pôžičky Vám dodávajú maximálnu flexibilitu a voľnosťOnline cez webstránku

Krátkodobé pôžičky online sú veľmi často vyhľadávaným spôsobom požiadania o pôžičku všeobecne. Pri online žiadosti nemusíte brať do úvahy hodinu, v ktorej o pôžičku žiadate. Ak zistíte nad ránom, že súrne potrebujete peniaze, spomeňte si na online žiadosť, ktorá je vám k dispozícii 24 hodín a 7 dní v týždni (s výnimkou odstávky systému). Žiadosť bude preverená čo najrýchlejšie a čo najrýchlejšie sa vám sprostredkovateľ bude snažiť zaslať odpoveď, v ktorej vám oznámi, či vaša žiadosť je alebo nie je schválená. Predtým vám však pracovník danej spoločnosti zavolá, aby ste potvrdili váš záujem o krátkodobú pôžičku. Podľa toho o akú sumu žiadate, vám bude krátkodobá pôžička doručená. Pritom si môžete vybrať, či chcete peniaze buď na účet alebo šekom. Po obdržaní peňazí ostáva už len nezabudnúť na dátum splatnosti.

Telefonická žiadosť

Cez telefón patrí spolu s online žiadosťou k najrýchlejšiemu spôsobu vybavenia pôžičky. Zavoláte priamo sprostredkovateľovi, požiadate o krátkodobú pôžičku, dohodnete sa na podmienkach. Väčšinou nasleduje ešte jeden telefonát, ktorý vás oboznámi o verdikte. Ak ste vyhovujúci žiadateľ, tak vám rozhodnutie povedia aj priamo počas vášho prvého telefonátu. Nasledujúce kroky sú také isté ako predtým. Vyberiete si spôsob doručenie peňazí a nezabudnite na lehotu splatnosti.

Cez sms správu

Čoraz viac sa rozširujúci spôsob žiadania o pôžičku. Potrebujete len mobilný telefón a dokonca nemusíte byť pripojený na internetovú sieť. Vašou úlohou je zistiť si tých, ktorí krátkodobé pôžičky cez sms sprostredkúvajú a rovnako aj tvar sms, aby žiadosť bola vyplnená korektne. Niektorí poskytovatelia požadujú predošlú online registráciu, ktorá by uľahčila vašu ďalšiu žiadosť o krátkodobú pôžičku tým, že nemusíte vypisovať všetky údaje, ale ľahko sa identifikujete pomocou systémom vygenerovaného klientskeho čísla. Cez sms vám dokáže poskytnúť maximálne 500 eur.

Krátkodobá pôžička je široká téma, a preto je možné, že ste nenašli odpovede na všetko, čo ste hľadali. Ak je toto prípad, prekliknite sa na túto stránku.

Pôžičková abeceda – o pôžičkách od A po Z

Takmer každý z nás aspoň raz v živote potrebuje pôžičku, preto je dôležité sa vedieť orientovať v pojmoch súvisiacich s touto problematikouVo svete financií sa slovo „pôžička“ skloňuje veľmi často a spolu s ním aj mnoho ďalších, viac či menej súvisiacich s problematikou pôžičiek. Ak Vám stále nie je celkom jasné, aký je rozdiel medzi bankou a nebankovou spoločnosťou, medzi pôžičkou a úverom, čo vlastne znamená úrok a čo sa skrýva pod tajomnou skratkou RPMN, tak ste na správnom mieste. V článku Vám budú vysvetlené všetky tieto a ešte mnohé ďalšie pojmy, s ktorými sa pri tejto téme môžete stretnúť. Z dôvodu lepšieho prehľadu sú všetky hlavné pojmy zoradené abecedne.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac, odporúčame Vám do pozornosti stránku, kde nájdete veľa užitočných informácií o nebankových úveroch a mnoho ďalšieho z oblasti financií.

Banka – inštitúcia špecializujúca sa na „obchod s peniazmi“, čiže na zhromažďovanie voľných finančných prostriedkov, poskytovanie úverov a prípadne sprostredkovanie ďalších bankových operácií, obchodov a transakcií. Na poskytovanie týchto služieb má licenciu od Národnej banky Slovenska a je pod prísnym štátnym dozorom. Viac informácií o tejto téme nájdete na tejto stránke. Na slovenskom finančnom trhu je mnoho bánk, medzi najvýznamnejšie patria Tatra Banka, VUB Banka, Poštová banka, mBank, ZUNO banka atď.

Doba splatnosti – označuje dátum alebo termín, do ktorého je dlžník povinný uhradiť svoj peňažný záväzok. V prípade väčšej sumy uhrádza dlžník dlžobu vo viacerých splátkach, čiže má splátkový kalendár. Nedodržanie určeného termínu môže mať za následok sankcie voči dlžníkovi zo strany veriteľa. Najbežnejšou formou sankcií je nutnosť zaplatiť navyše penále, zmluvnú pokutu alebo úrok z omeškania.

Konsolidácia pôžičiek – je možné ju využiť, ak má klient viacero nevýhodných dĺžob. Túto službu ponúkajú banky, ako aj nebankové spoločnosti. Pri refinancovaní úveru sa všetky pôžičky spoja do jednej, vďaka čomu klient môže ušetriť na poplatkoch za jednotlivé úvery a okrem toho môže získať výhodnejší úrok.

Pôžičku môžete získať od banky alebo nebankovej spoločnostiNebanková spoločnosť – inštitúcia, ktorá narába s peniazmi, prijíma vklady, poskytuje úvery napriek tomu, že nevlastní bankovú licenciu. Ich kontrola zo strany štátu je minimálna a preto je pri nich väčšie riziko nekalých praktík. Pre zistenie dôveryhodnosti nebankovej spoločnosti je vhodné si ho najprv overiť na stránke NBS. Medzi najznámejšie nebankové spoločnosti patria Cetelem, Home Credit, Quatro, Ferratum, CreditONE, či Provident.

Pôžička – predstavuje právny vzťah medzi veriteľom a dlžníkom, ktorého predmetom je prenechanie veci (napr. peňazí). Pri poskytnutí sa dlžník zaväzuje vrátiť vec rovnakého druhu po uplynutí dohodnutej doby. Uzatvára sa zmluva o pôžičke, ktorej ustanovenia upravuje Občiansky zákonník.

 • Bankové pôžičky: Je poskytovaná bankou. Schvaľovací proces je náročný, pretože banky majú na žiadateľov prísne kritériá. K žiadosti musí klient predložiť viacero dokumentov: potvrdenie o príjme, výpis z účtu, atď.
 • Nebankové pôžičky: Poskytujú ich nebankové spoločnosti. Na rozdiel od bankových je ľahšie získať nebankovú z dôvodu benevolentnejších podmienok pri hodnotení žiadateľa. Nebankové spoločnosti ponúkajú viacero druhov úverov (rýchla krátkodobá pôžička, bez dokladovania príjmu, atď. – viac info nižšie) a zároveň umožňujú požiadať o peniaze viacerými spôsobmi (telefonicky, cez internet, prostredníctvom sms).
 • Online pôžička je typická časovou úsporou a rýchlym vybavenímOnline pôžička: Je možné požiadať cez internet. Online formulár nájdete na stránke takmer každej nebankovej spoločnosti alebo na stránkach ich sprostredkovateľov, kde si môžete jednotlivé nebankovky porovnať, napr. na internete.
 • Pôžička bez dokladovania príjmu: Žiadateľ nemusí dokladovať svoj príjem. Hlavnými poskytovateľmi sú nebankové spoločnosti, ktoré takto núkajú financie pre nezamestnaných. Okrem nich môžu tento spôsob financovania získať aj dôchodcovia, matky na materskej dovolenke, začínajúci živnostníci alebo ľudia pracujúci na dohodu. Teda všetci tí, ktorí nemajú pravidelný príjem alebo výška ich príjmu im neumožňuje získať bankový úver. Suma bez dokladovania príjmu nie je vysoká, maximálne do 350 €. Doba splatnosti je veľmi krátka, vo väčšine prípadov do 31 dní.
 • Pôžička bez dokladovania účelu: Na získanie bezúčelovej pôžičky nemusíte veriteľovi dokladovať účel použitých peňazí. Nie je podstatné, či potrebujete peniaze na rekonštrukciu kúpeľne, nákup nového auta alebo na vyrovnanie nedoplatku za plyn. Môžete ju využiť na čokoľvek, bez zbytočného vysvetľovania.
 • Pôžička bez registra: Poskytujú ju výhradne nebankové spoločnosti. „Bez registra“ znamená to, že pri schvaľovaní si veriteľ nebude overovať žiadateľa v úverovom registri dlžníkov. Na Slovensku funguje niekoľko registrov dlžníkov. Ich cieľom je získavať informácie o klientoch s problémovou platobnou disciplínou a nízkou bonitou. Nebankové spoločnosti majú prístup do Nebankového registra klientskych informácií (NRKI) a do spotrebiteľského registra (Solus). Bez registra sú len na menšie sumy (do 350 €) a s krátkou dobou splatnosti (do 31 dní).
 • Pôžička bez ručiteľa / bez ručenia: Bez ručiteľa nie je potrebné hľadať človeka, ktorý by splácal požičané peniaze v prípade dlžníkovej platobnej neschopnosti. Zároveň dlžník nemusí ručiť svojou nehnuteľnosťou, kedy by mu hrozilo, že v prípade nesplácania môže prísť o strechu nad hlavou.
 • Rýchla pôžička: je obľúbená aj pred výplatou. Jej hlavnou prednosťou je rýchlosť poskytnutia peňazí žiadateľovi. Pri rýchlej máte peniaze na účte do niekoľkých minút, maximálne do 24 hodín. Rýchlosť je dosiahnutá vďaka minimalizácii byrokratického procesu. Požiadať o ňu je možné telefonicky, online alebo cez sms. Nebankové spoločnosti nepožadujú pri udelení úveru žiadne potvrdenie o príjme, ani dokladovanie účelu. Samozrejme, výška pôžičanej sumy je, vo väčšine prípadov, len do 350 € s 31 dňovou dobou splatnosti.
 • Sms pôžička: Nový typ, vďaka ktorému je možné získať peniaze len prostredníctvom mobilného telefónu. Žiadosť je vo forme vopred definovanej sms správy, ktorú klient pošle na číslo nebankovej spoločnosti. Výsledok schvaľovacieho procesu sa žiadateľ dozvie do niekoľkých minút. V niektorých nebankových spoločnostiach je nutné sa najprv zaregistrovať, aby mali klientove informácie hneď k dispozícii. U väčšiny poskytovateľov je bez dokladovania príjmu a bez registra. Z toho vyplýva, že suma bude len do 350 € s dobou splácania maximálne 31 dní.

RPMN je jedným z kľúčových faktor, na základe ktorého by ste si mali vybrať vhodnú pôžičkuRPMN – je číslo, ktoré vyjadruje ročnú percentuálnu mieru nákladov (odtiaľ skratka RPMN). V tomto čísle sú okrem úrokovej sadzby započítané aj všetky poplatky, ktoré si spoločnosť poskytujúca pôžičku účtuje za obdobie jedného kalendárneho roka. Vďaka RPMN je možné jednoducho určiť výhodnosť úveru pre spotrebiteľa. Vo všeobecnosti platí, že nižšia RPMN znamená lacnejší úver pre spotrebiteľa. Pri porovnávaní viacerých poskytovateľov je potrebné vychádzať z rovnakých údajov, čiže výška požičanej sumy a doba splatnosti musí byť stále rovnaká. Iba v takom prípade má RPMN svoju výpovednú hodnotu a jasne ukáže, ktorý úver je najvýhodnejší.

Úrok – peňažná odmena, ktorú platí dlžník veriteľovi za požičanie peňazí. Výška úroku je závislá od výšky poskytnutej pôžičky, na výške úrokovej sadzby a na dobe splatnosti. Zjednodušene povedané, úrok je rozdiel medzi požičanou a vrátenou sumou peňazí.

Úroková sadzba – je to úrok vyjadrený ako percentá z výšky poskytnutého úveru. Najčastejšie sa úroková sadzba vyjadruje ako počet percent za jeden rok. Konkrétna výška sadzby je určená podľa doby, na ktorú sú peniaze požičané a tiež podľa výšky pôžičky. V rámci Slovenskej republiky je oficiálna úroková sadzba vyhlasovaná Národnou bankou Slovenska.

Úver – druh pôžičky, pri ktorej veriteľ poskytne dlžníkovi vopred dohodnuté finančné prostriedky v určitej sume, pod podmienkou, že dlžník poskytnuté finančné prostriedky po stanovenom čase vráti a prípadne zaplatí aj úroky alebo iný druh náhrady. Úver sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a jeho platnosť nastáva v momente uzatvorenia zmluvy.

Úverová kalkulačka – nástroj, ktorý je možné nájsť na stránkach rôznych poskytovateľov pôžičiek. Použitím úverovej kalkulačky sa dá vypočítať konkrétna výška splátok, pri zadaní sumy a doby splácania.

Pôžičky online bezpečne a rýchlo

Počuli ste o výhodach, ktoré poskytujú online pôžičky? Sú značne výhodnejšie ako klasické pôžičkyPrečo si zvoliť práve online spôsob? Pretože jedine online pôžičky vám zabezpečia anonymitu, ako aj rýchlosť vybavenia. Či už hľadáte nižšie či vyššie sumy, bez obáv o nich môžete požiadať dokonca aj keď ležíte v posteli. Sami sa rozhodnete, či dáte prednosť bankovým inštitúciám alebo si zvolíte nebankové spoločnosti. Zaujímavý článok na túto tému sa môžete dočítať aj tu. Dostupné sú dokonca už aj pôžičky bez registra, rýchle pôžičky, pre nedočkavých sú k dispozícii ihneď, ako aj pred výplatou alebo bez dokladovania príjmu. Predstavme si všetky tieto podtypy online pôžičky.

Pôžičky cez internet nie sú limitované

Bojíte sa toho, pôžičky cez internet so sebou prinášajú obmedzenia toho, koľko môžete žiadať? Po pravde, obmedzenie prichádza hlavne v prípade bankových spoločností, ktoré vám poskytnú viac financií, ak ich požiadate osobne. Ale stretnutie je potrebné aj po tom, čo je vaša žiadosť odoslaná a čaká na schválenie. Bankové spoločnosti môžete požiadať od 300 eur do nejakých 30 000.

Na druhej strane stoja nebankové spoločnosti, ktoré nie sú zástancami osobných stretnutí (až na niektoré výnimky ako Provident…). Bude jednoducho vybavená len na základe vašej online žiadosti. Maximálne sa môže stať, že vám daný poskytovateľ zavolá, aby ste potvrdili, že o vybranú pôžičku máte skutočne záujem. Nebankové pôžičky vám poskytnú financie už od 25 eur a najvyššia suma je až 100 000 eur.

Splatnosť pôžičky cez internet

Splatnosť pôžičky cez internet sa odvíja od toho, o aký typ pôžičky online požiadate, a teda aj od sumy. Vo všeobecnosti môžete povedať, že najkratšia doba splatnosti, akú vám dokáže daná inštitúcia poskytnúť je 5 dní, a najdlhšia aj 30 rokov. To, koľko a ako dlho chcete splácať, si nastavíte sami tak, že si vyberiete z možností.

Pôžičky online taktiež šetria čas, ktorý je vo výsledku taktiež finančnou úsporouDostupné ihneď

Sú typické tým, že zbytočne nenaťahujú čas. Žiadosť je veľmi rýchlo vypísaná, odoslaná a posúdená. Po rozhodnutí môžete mať peniaze na účte do 10 minút. Ponúkajú vám do 10 minút až 350 eur. Splatnosť týchto pôžičiek sa pohybuje od 5 do 30 dní. Môžeme ich rozdeliť na pôžičky online ihneď na účet a na ruku.

Ihneď na účet: najrýchlejší spôsob získania peňazí, čo vám zaručuje že peniaze môžete mať na vašom účte do 10 min, max hodín.

Ihneď na ruku: pôžičky online ihneď na ruku sú zdĺhavejší spôsob, pretože musíte počkať, kým sa s vami neskontaktuje pracovník vami vybranej spoločnosti a kým si nedohodnete osobné stretnutie. V opačnom prípade môžete navštíviť vy pobočku, ak ju daná pôžičková spoločnosť má. Variantom peňazí na ruku môže byť aj odoslanie peňazí šekom. To však môže trvať aj 4 dni.

Veľmi rýchle

Rýchle pôžičky online vám ponúkajú vyššiu sumu než úvery ihneď. Požiadať môžete až do 6 000 eur, pričom doba splatnosti sa pohybuje od 15 dní do 84 mesiacov. Pochopiteľne 84 mesiacov sa bude vzťahovať na najvyššiu sumu.

Klasická / dlhodobá

S touto online pôžičkou si môžete požičať až do 100 000 eur, pričom splátky si môžete nastaviť až na 30 rokov. Túto sumu ponúkajú nebankové spoločnosti, bankové úvery sú v tomto limitované a cez internet môžete požiadať „len“ do 30 000 eur. To, že teraz je už skutočne jedno, od koho sa rozhodnete si vziať peniaze umocňuje fakt, že niektoré nebankové firmy ponúkajú lepší úrok, než by vám ponúkli banky.

Úverová kalkulačka

Úverová kalkulačka online funguje na každý typ pôžičky. Na svojej stránke ju nemá každá spoločnosť, ale tento nástroj vznikol preto, aby si potenciálni klienti vedeli vypočítať ako budú musieť splácať sumu, ktorú si chcú požičať. Úverová kalkulačka vám ukáže presné čísla splatenej sumy, mesačných splátok ako aj výšku úroku (to, čo preplatíte navyše), či RPMN (zahŕňa úrok a iné poplatky s pôžičkou spojené).

Aj keď máte prázdne vrecká, tak Vám niektoré nebankové spoločnosti poskytnú výhodnú online pôžičkuPre zadlžených sú tu bez registra

Pôžičky bez registra online sú vhodné tým žiadateľom, ktorí už niekedy mali pôžičku, no mali aj problém s jej splácaním. V takom prípade boli zapísaní do evidencii dlžníkov tzv. registra a pri ďalšej príležitosti im už banky nepožičajú. Teraz sa môžu obrátiť na nebankové pôžičky, pretože bez registra sú dostupné len u nich.

Pre ustráchaných bez dokladovania príjmu

Vez dokladovania príjmu sa hodí hlavne pre nezamestnaných, dôchodcov alebo ženy na materskej. Pôžička bez dokladovania príjmu online od vás nepožaduje žiadne dokladovania či iné dokazovania a pôžičku vám poskytne aj keď máte veľmi nízky príjem, ktorý, opakujeme, nemusíte dokladovať.

Pre zamestnaných pred výplatou

Ste zamestnaný, ale do cesty vám vkročil neočakávaný výdavok? Pôžičky pred výplatou môžu vzniknutú situáciu rýchlo napraviť. Stačí vyplniť formulár, odoslať a už si len počkáte na verdikt. Ak máte nízky príjem a úvery pred výplatou na vás majú náročné kritéria, pôžička bez dokladovania príjmu online vaše očakávania určite splní.

Rýchle pôžičky až do 5 000 eur!

Potrebujete 100 €? Alebo 5000 €? Vďaka rýchlym požičkám to je možné.Čo si predstavíte pod spojením „rýchla pôžička“? Nech už myslíte na hocičo, je to ten typ pôžičky, ktorý si môžete bez problémov vybaviť u bankových, ale aj nebankových spoločností za veľmi krátky čas. Samozrejme, u nebankových inštitúcii budú mať prijateľnejšie podmienky na ich získanie, než by to bolo v druhom prípade. No treba povedať, že poskytovateľov je viacero, ponúkajú rozdielne sumy a aj podmienky sa môžu líšiť. Rovnako platí, že nie všetci sú seriózni. Ale napríklad rýchla pôžička získana cez spoločnosť web, ktorá pracuje len s overenými spoločnosťami (bankami a nebankovými spoločnosťami), je bezpečná. Hľadáte spôsob požičania si bez dokladovania príjmu, bez registra či pre nezamestnaných? V článku si povieme, čo možno od týchto úverov očakávať a čoho sa obávať. Viac o nich sa môžete dočítať aj na anglickom Mirror.

Suma, ktorú dokážu poskytnúť

Dajme si do porovnania rýchlu pôžičku ihneď a všeobecný typ. Najrýchlejšia pôžička je jednoznačne tá s označením ihneď, ktorá dokáže odoslať peniaze na účet žiadateľa už do 10 minút po schválení jeho žiadosti. Do 10 minút je možné obdržať od 20 až do 350 eur. V prípade, že peniaze nepotrebujete najrýchlejšou cestou, počkajte trochu dlhšie, približne do 72 hodín, a na účte vám môže svietiť aj 5 000 eur.

Dátum, kedy musíte splatiť pôžičku, si zvolíte vopred tak, aby ste mohli bez problémov zaplatiť dlžnú sumuAko a kedy splatiť?

Najrýchlejšia pôžička má kratšiu dobu splatnosti. Podľa toho, u koho sa rozhodnete o rýchle pôžičky požiadať, sa môžete stretnúť s dobou od 5 do 30 dní. Niektorí ako maximum poskytujú 15 dní. Ak sa stane najhoršie, že nebudete mať do daného termínu požičanú sumu ako splatiť, zavolajte poskytovateľovi a pekne ho požiadajte o odklad splátky. Treba však počítať s poplatkom. Nie je však vylúčené, že to bude aj zadarmo.

Rýchle pôžičky s vyšším číslami (do 5 000 eur) majú oveľa dlhšiu dobu splatnosti. Môže siahať až po 84 mesiacov, no toto číslo platí pre maximálnu čiastku. Je možné, že spoločnosť vám ponúkne splácať takú istú dobu aj nižšiu požičanú čiastku, no v tomto prípade je potrebné počítať s vyššou úrokovou sadzbou, a teda viac preplatíte. Opäť máte k dispozícii možnosť predĺženia doby splatnosti, a pri vyšších sumách máte dokonca bezplatnú možnosť odkladu 1 alebo viacerých splátok.

Splácať môžete bankovým prevodom, priamym vkladom na účet alebo šekom. Naštudujte si však, ktorí poskytovateľ čo očakáva. Nie všetci totiž umožňujú každý z menovaných spôsobov splácania.

poznáte rozdieľ medzi RPMN a úrokmi? Vysvetlíme Vám to.Úroková sadzba, RPMN

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je aktuálna v prípade vyššej žiadanej sumy, keďže toto číslo udáva celkové percentuálne útraty zo sumy po dobu jedného kalendárneho roka. Rýchla pôžička ihneď je splatná maximálne do 30 dní a tak toto číslo nie je až tak relevantné. Úroková sadzba je už o inom. Pre vaše dobro na ňu treba nahliadať aj pri nižších sumách. Najrýchlejšia pôžička sa pohybuje so svojou úrokovou sadzbou okolo 20-30%. Ak natrafíte na vyššie čísla, pouvažujte, či sa vám oplatí takto preplácať. My máme za to, že úrok je pri výbere vhodnej pôžičky a jej poskytovateľa jeden z najdôležitejších faktorov.

Také, ktoré poskytujú vyššie sumy vám môžu navrhnúť veľmi výhodný úrok, ktorý sa môže bez hanby porovnať s bankovým úrokom. V správnom období a pri správnom poskytovateľovi môžete natrafiť na úrok pod 10%.

Dvierka sa otvárajú aj pre tých, ktorí neradi dávajú čosi navyše. Ak ste v tejto sfére úverov nový a žiadosť o ne bude vaša prvá, máte možnosť si bezúročne požičať až do 150 eur.

Ako požiadať?

V súčasnej dobe vám rýchle pôžičky ponúkajú mnoho možností, ako o nich požiadať. Ak preferujete banku, dostavte sa tam osobne alebo môžete využiť online žiadosť. Nebankové spoločnosti majú len zriedkavo pobočky a tak je možné o nich požiadať buď telefonicky, online alebo dokonca aj pomocou sms. Predstavme si posledné dve, pre niektorých menej známe metódy žiadosti.

Cez internet (online)

Pôžičky online sú jeden z najlepších a najkomfortnejším spôsobom získania pôžičky. V teple vášho domova vypíšete online žiadosť, odošlete ju a počkáte na odozvu sprostredkovateľa. Žiadosti online budú veľmi promptne spracované a peniaze vám budú odoslané okamžite buď na účet alebo šekom.

Ccez sms

Cez sms majú tú výhodu, že nepotrebujete pripojenie na internet, len mobilný telefón. Požičať si môžete do 500 eur a vypísanie žiadosti je komplikovanejšie, pretože musíte vypisovať všetko jednotlivo. V spôsobe žiadosti je jednoznačne najlepšie rýchle pôžičky online.

Bez dokladovania príjmu?

Požičanie si bez dokladovania príjmu vyhľadávajú takí žiadatelia, ktorých príjmy sú často dosahujú len minimálnu mzdu, prípadne aj menej a boja sa toho, že ak by mali potvrdiť príjem, rýchla pôžičky by im bola automaticky zamietnutá. Úvery bez dokladovania príjmu sú veľmi časté, takže ak máte nižší príjem, vyhľadajte si práve tento typ pôžičky a máte veľmi veľkú šancu, že vaša žiadosť bude schválená.

Bez registra?

Bez registra je kritérium pre tých žiadateľov, ktorí už niekedy mali pôžičku, no mali problémy s jej splácaním. Bankové spoločnosti si vytvárajú zoznam serióznych a neserióznych klientov a vy ste sa kvôli nesplácaniu dostali na ten druhý zoznam. Rýchla pôžičky bez registra si neoverujú vašu bankovú minulosť. Dajú vám šancu, aj keď sa vám predchádzajúcu pôžičku splácať nedarilo.

Nemáte prácu, žiaden príjem a potrebujete peniaze? Rýchle pôžičky sú aj pre nezamestnaných.Pre nezamestnaných, aj pred výplatou…

Rýchle pôžičky pre nezamestnaných sú veľmi aktuálnou témou. Veľa nezamestnaných vyhľadáva pôžičky, pretože ich príjem nestačí na to, ak sa im naskytnú nečakané výdavky. Práve pre to, že úvery bez dokladovania príjmu sú bez povinnosti preukázania príjmu, sú dostupné rýchlo pre nezamestnaných. Takže ak máte aspoň nejaký príjem (materský, dôchodcovský) a viete, že požicané peniaze budete vedieť splatiť, tak pôžičky pre nezamestnaných sú pre vás veľmi vhodné.

Úvery pred výplatou majú taký cieľ ako tie určené pre nezamestnaných, a to je pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Žiadatelia pred výplatou môžu byť pokojnejší, pretože vedia, že pôžičku budú vedieť splatiť. Nevyžadujú si dokladovať príjem, no ak by ste žiadali o vyššiu sumu, môžete byť o dokladovanie požiadaní.

Viete ako rozoznať serióznych poskytovateľov?

Rýchle pôžičky nie sú vždy jediným vykúpením z ťažkej situácie, a to hlavne vtedy, ak sa necháte nalákať neserióznymi spoločnosťami. Tých dôveryhodných si môžete overiť na stránke Národnej banky Slovenska. Ak na zozname nie sú, lepšie bude dať ruky od nich preč.