Odhlásenie povinného zmluvného poistenia

Odhláste sa jednoducho z terajšej zmluvyMožno ste nevedeli, že žiadosť o odhlásenie povinného zmluvného poistenia hocakého vozidla môžete podať kedykoľvek počas stále aktuálneho poistného obdobia. Nemusíte sa trápiť tým, že vás poisťovňa „zjazdí“ preto, že zmluvu chcete predčasne ukončiť. Dennodenne sa s takýmito prípadmi stretávajú a riešia ich bez toho, aby robili rôzne naťahovačky. V prípade, že rešpektujete všetky náležitosti, ktoré k riadne vypísanej žiadosti o zrušenie PZP patria, k jeho realizácii bude chýbať už len malinký krok. Dôvodov na tento úkon môže byť hneď niekoľko. V princípe ich rozdeľujeme na šesť hlavných dôvodov, no samozrejme, ak máte iný relevantný dôvod, než tie, ktoré nižšie zmienime tak s tým problém nebude.

Existuje nejaký vzor?

Ak chcete podať žiadosť o výpoveď PZP, ale neviete ako ju sformulovať, tak Uzavripzp ponúka vzor výpovede PZP v dvoch podobách. Prvý nami ponúkaný vzor bude obsahovať konkrétny príklad, do ktorého stačí dopísať len vaše údaje a druhý bude popisovať všetko, čo je treba do takej žiadosti zadať. Začnime teda prvým prípadom. Všetky vzory o odhlásenie povinného zmluvného poistenia, teda vzory na rôzne dôvody, môžete nájsť aj na jednej špecializovanej stránke. Vašou úlohou je na označený výraz kliknúť a hneď sa vám zobrazia rôzne dôvody pre ukončenie takejto zmluvy, vedľa ktorých si môžete hneď všimnúť aj vzory žiadostí.

Druhým ponúkaným vzorom na výpoveď PZP sú všeobecné informácie, ktoré má každá žiadosť obsahovať. Ide o vaše kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa), predmet žiadosti (tým je odhlásenie povinného zmluvného poistenia), číslo poistnej zmluvy (ktoré môžete zakomponovať do predmetu), odôvodnenie žiadosti, číslo bankového účtu (aby vám zaslali späť sumu z poistného, ktorú ste neprečerpali), poďakovanie, dátum, miesto a vlastnoručný podpis. Teraz sa však povenujme jednotlivým dôvodom.

Z akého dôvodu chcete ukončiť zmluvný vzťah?Dôvody

Ako iste viete, poisťovacia povinnosť sa vzťahuje skoro na všetky vozidlá. Preto sa aj samotné ukončenie zmluvy týka všetkých týchto vozidiel. Môžete ju ukončiť z týchto dôvodov:

  1. oficiálny koniec zmluvy: zmluvu je potrebné ukončiť, aj keď sa oficiálne končí poistné obdobie. Ak tak neurobíte, poisťovňa vám automaticky domov poštou zašle predĺženie zmluvy rovno aj so šekom na zaplatenie poistného. Preto, ak chcete skúsiť niekoho iného, myslíte na to, že čakaním do konca poistného obdobia v súčasnej poisťovni si len tieto kroky predĺžite.
  2. likvidácia vozidla: ak je vozidlo zlikvidované, je jasné, že platiť za neho by bol veľký nezmysel. Požiadajte o odhlásenie povinného zmluvného poistenia daného vozidla, poisťovňa vám nejakú sumičku vráti, no k žiadosti nezabudnite pripojiť doklad o jeho likvidácii.
  3. vyradenie vozidla z evidencie: ak vozidlo nespĺňa nejaké stanovené parametre a nie je možná okamžitá oprava, vyradzuje sa z evidencie. Keďže nespĺňa ustanovenia, je zakázané takéto vozidlo používať, ináč vám hrozia vysoké pokuty. Rovnako môže byť vyradené, ak ste sa jednoducho rozhodli ho už ďalej nepoužívať. Na ukončenie zmluvy je potrebné zaslať aj doklad o vyradení vozidla z evidencie.
  4. krádež vozidla: bohužiaľ sa v živote stávajú aj také veci, že vozidlo vám niekto odcudzí. V takom prípade netreba s ničím čakať a zmluvu ukončiť aj telefonicky. Dodatočne bude potrebné zaslať žiadosť o zrušenie PZP, ale aj doklad o krádeži vozidla.
  5. zmena majiteľa vozidla: v súčasnosti nie je nezvyčajné, že jedno vozidlo zmení majiteľa aj niekoľkokrát počas svojej existencie. Je to hlavne kvôli tomu, že vozidlá sa buď darúvajú alebo predávajú. Aj toto sú teda dôvody, pre ktoré je nutné túto zmluvu zrušiť a k žiadosti treba pripojiť napr. predajnú alebo darovaciu zmluvu.
  6. iné dôvody: ak máte na vypovedanie rôzne iné dôvody, mali by byť akceptované. Relevantné je napríklad to, že na trhu nájdete lacnejšiu ponuku, než je tá vaša súčasná.

Tak ako to teda spraviť?Ako zrušiť PZP?

Odhlásenie povinného zmluvného poistenie môže prebehnúť troma cestami:

  • telefonicky,
  • osobne
  • alebo písomne.

Pričom sa treba zmieniť o tom, že každý z týchto spôsobov požaduje písomnú žiadosť. Telefonicky sa ruší hlavne vtedy, ak ide o urgentný prípad, napríklad krádež. Dodatočne však treba zasielať dokladovania a písomnú žiadosť. Vzor tohto dokumentu sme vám poskytli vyššie. Písomnú žiadosť môžete do pobočky buď priamo zaniesť alebo odoslať poštou.

Zrušenie PZP môže prebehnúť aj prostredníctvom tretej, ale splnomocnenej strany. Toto splnomocnenie musí byť notársky overené. Preto, ak nemôžete tento úkon urobiť osobne, myslíte na túto možnosť.

Napriek tomu, že je povinné zmluvné poistenie zákonom stanovené, je mnoho dôvodov, ktoré môžu zapríčiniť jeho odhlásenie, no viac o tom si môžete naštudovať aj na vyššie odporúčanej stránke.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *