Poistenie motorky – 6 otázok a odpovedí

Na moto bez poistky ani na krok!V nasledujúcom článku si na základe šiestich otázok zodpovieme základné informácie o povinnom zmluvnom poistení na motorku. Veríme, že vám takýto prehľad pomôže ľahšie sa zorientovať v tejto problematike. g

 1. Musím mať uzatvorené PZP aj na motocykel?

Mnoho ľudí zabúda na to, že aj ich dvojkolesový tátoš potrebuje mať uzavreté povinné zmluvné poistenie. Predovšetkým ľudia, ktorí bývajú v okrajových častiach a svoju motorku využívajú len na rekreačné jazdenie po poľných cestách podceňujú uzavretie tejto poistky. Zo zákona však vyplýva, že každé vozidlo musí mať povinné zmluvné poistenie. To sa teda týka nielen automobilov, ale aj motocyklov. Musí ho mať totiž každé vozidlo s priradeným evidenčným číslom, čiže sa to týka ako automobilov, tak aj motocyklov, prípojných vozíkov. PZP sa týka ale taktiež aj niektorých špeciálnych vozidiel bez EČV, napríklad poľnohospodárske a priemyselné stroje, či historické vozidlá. Povinné zmluvné poistenie motorky na Uzavripzp, resp. motocykla musí mať majiteľ uzavreté najneskôr v deň jeho prvého použitia.

Aj keď viacerí motoristi túto poistku podceňujú, neodporúčame vám pokúšať osud a jazdiť bez PZP. Pokuta za neuzavreté poistenie vám môže byť udelená aj pri náhodnej kontrole policajnej hliadky a môže sa pohybovať v stovkách eur. Spoliehať sa na to, že jazdíte len na cestách, ktoré policajti nekontrolujú, by sa vám mohlo draho vypomstiť. Do väčších problémov by ste sa dostali, ak by ste zapríčinili dopravnú nehodu. V takom prípade by ste museli zaplatiť celú škodu, ktorú ste pri nehode spôsobili a neminula by vás ani pokuta za nerešpektovanie zákona. A tá sa môže vyšplhať k závratným sumám. Preto naozaj toto poistenie nepodceňujte.

 1. Ako nájdem to najlacnejšie PZP?

Ak chcete nájsť tú najlacnejšiu ponuku povinného poistenia pre vašu motorku, budete musieť porovnať všetky dostupné ponuky poisťovní na našom trhu. To môžete urobiť dvoma spôsobmi. Tým prvým je, že osobne navštívite jednotlivé kamenné pobočky poisťovní, zakaždým predložíte tú istú žiadosť, zadáte tie isté údaje, pričom zakaždým budete počúvať argumenty pracovníka poisťovne o tom, prečo je práve ich poisťovňa a ponuka PZP od nich tá najvýhodnejšia pre vás. Jedna takáto návšteva môže trvať aj 30 minút. Pokiaľ ste zamestnaný, pravdepodobne nebudete mať čas obehať všetky poisťovne. Nie každý poskytovateľ bude mať pobočku vo vašej obci, takže kvôli niektorým návštevám by ste museli cestovať. Takto by ste zabili množstvo vášho času, ktorý by ste mohli využiť oveľa zmysluplnejšie.

My vám preto odporúčame na poistenie motorky stránku, ku ktorej sa dostanete aj po kliknutí na označený odkaz. Táto stránka spolupracuje s viacerými poisťovňami. Výpočet povinného zmluvného poistenia motocykla a zároveň ceny rôznych poisťovní vám vygeneruje naraz a veľmi rýchlo, čím ušetríte množstvo času. Ponúkne vám jednoduchý formulár, na základe jeho vyplnenia sa do pár minút dozviete ponuky poisťovní. Všetko máte naraz na jednej stránke a tak môžete pokojne a v pohodlí domova porovnávať. Na rozhodovanie máte taktiež dostatok času. Nikto na vás nebude nijak naliehať, keďže tento formulár nie je vôbec záväzný. Cenu si môžete teda zisťovať len z čírej zvedavosti.

 1. Aké faktory vplývajú na cenu PZP?

Výpočet PZP na motorku ovplyvňuje viacero údajov. Formulár kalkulačky od vás bude vyžadovať viacero informácií, aj keď nie všetky rovnako ovplyvňujú cenu poistky. V prvom rade budete musieť vyplniť údaje o motorke, potom údaje o vás ako majiteľovi motocykla a na záver ešte niekoľko doplňujúcich informácií o poistení.

Na začiatok budete musieť vyplniť okres, v ktorom sa vozidlo v súčasnosti nachádza. Cena poistenia býva o niečo vyššia, pokiaľ sa s motorkou pohybujete po frekventovaných cestách, ako keď pochádzate z obce, kde sú nehodové udalosti zriedkavé. Cenu taktiež ovplyvňuje účel využitia. Ďalej musíte zadať detailnejšie údaje o motorke, ako sú počet kilometrov, ktoré najazdíte za rok, továrenskú značku, model, rok výroby, prevádzkovú hmotnosť, najväčšiu prípustnú hmotnosť a taktiež palivo. Rovnako bude potrebné zapísať objem motora v centimetroch kubických, pričom si vyberiete z ponúknutých možností. Ďalšiu položku tvorí výkon motora v kW.

PZP na motocykel je ovplyvnené aj osobou jeho držiteľa. Podstatné je, či už bol vinníkom nejakej škodovej udalosti, ak áno, tak ako dlho už je bez nehody. Cenu ovplyvňuje aj fakt, či majiteľ má dieťa do 15 rokov, keďže sa predpokladá, že rodičia detí jazdia zodpovednejšie. Úlohu zohráva aj to, či máte účet v OTP banke alebo či v súčasnosti platíte aj iné formy poistenia, ako napr. poistku za dom, auto, životné poistenie a pod.

Do formulára pre výpočet povinného zmluvného poistenia motocykla je potrebné zadať aj údaje, ktoré neovplyvňujú výslednú sumu poistenia. To sú informácie o tom, či je majiteľ motorky právnická alebo fyzická osoba, taktiež je to číslo vodičského preukazu a dátum získania vodičského oprávnenia.

 1. Našiel som lacnejšiu a výhodnejšiu ponuku PZP. Môžem vypovedať svoju starú zmluvu?

Nová zmluva je výhodnejšia ako staráAk ste si našli lacnejšiu ponuku, ale už máte uzatvorené poistenie v inej poisťovni, nič vám nebráni vypovedať vašu starú zmluvu a uzatvoriť novú.  Vaše súčasné  môžete vypovedať hocikedy a z hocakých dôvodov. Musíte splniť len jednu podmienku, a to, že výpoveď zmluvy musíte doručiť poisťovni najneskôr 6 týždňov pred koncom vášho súčasného poistenia. Po tejto lehote by žiadosť o zrušenie povinného zmluvného poistenia nemohla byť akceptovaná. Vzor žiadosti o výpoveď PZP nájdete aj online na vyššie zmienenej stránke. Do tohto vzoru už len jednoducho vyplníte potrebné údaje a máte to hotové.

Na vypovedanie zmluvy existujú aj iné dôvody, ako je nájdenie lacnejšej či výhodnejšej ponuky. Poistku vypovedáte aj v prípade odcudzenia, resp. krádeže vašej motorky, z dôvodu predaja či darovania motocykla, tiež ak ste motorku dali zošrotovať, prípadne ste ju nechali vyradiť z evidencie. V prípade predčasného ukončenia zmluvy môžete samozrejme rátať s vrátením zvyšku peňazí na účet.

 1. Ako uzatvorím novú zmluvu PZP?

Keď ste si na už na stránke našli tú najlepšiu ponuku a ste pevne rozhodnutý uzatvoriť poistku na motocykel, postačí len kliknúť na danú ponuku. Následne ešte vyplníte niekoľko údajov pre vami vybranú poisťovňu, ktorá vás bude neskôr kontaktovať.  Komunikácia s poisťovňou prebieha väčšinou prostredníctvom emailu. Biela karta vám bude slúžiť ako dočasná náhrada zelenej karty, ktorú dostanete poštou po zaplatení požadovanej sumy. Jej platnosť je 30 dní, čiže do tejto doby musíte výšku poistného zaplatiť. V opačnom prípade vám poistenie zanikne. Podrobnejšie informácie o všetkých zákonných ustanoveniach sa môžete dočítať aj na stránke ministerstva financií.

 1. Prečo je poistenie online najvýhodnejšie?

Povinné zmluvné poistenie na motocykel uzavreté cez internet šetrí váš čas aj peniaze. A to napr. aj tak, že nemíňate peniaze na cestu do jednotlivých kamenných pobočiek, predovšetkým ak bývate v menšom meste, kde sa pobočky poisťovní nenachádzajú. Najviac samozrejme ušetríte tak, že zobrazené výsledky vám hneď zobrazia aj ceny jednotlivých PZP a hneď vidíte, ktorá ponuka je skutočne najlacnejšia a najvýhodnejšia. Poistenia jedného konkrétneho typu motocykla v rozdielnych poisťovniach sa niekedy môžu líšiť až v desiatkach eur.

Odhlásenie povinného zmluvného poistenia

Odhláste sa jednoducho z terajšej zmluvyMožno ste nevedeli, že žiadosť o odhlásenie povinného zmluvného poistenia hocakého vozidla môžete podať kedykoľvek počas stále aktuálneho poistného obdobia. Nemusíte sa trápiť tým, že vás poisťovňa „zjazdí“ preto, že zmluvu chcete predčasne ukončiť. Dennodenne sa s takýmito prípadmi stretávajú a riešia ich bez toho, aby robili rôzne naťahovačky. V prípade, že rešpektujete všetky náležitosti, ktoré k riadne vypísanej žiadosti o zrušenie PZP patria, k jeho realizácii bude chýbať už len malinký krok. Dôvodov na tento úkon môže byť hneď niekoľko. V princípe ich rozdeľujeme na šesť hlavných dôvodov, no samozrejme, ak máte iný relevantný dôvod, než tie, ktoré nižšie zmienime tak s tým problém nebude.

Existuje nejaký vzor?

Ak chcete podať žiadosť o výpoveď PZP, ale neviete ako ju sformulovať, tak Uzavripzp ponúka vzor výpovede PZP v dvoch podobách. Prvý nami ponúkaný vzor bude obsahovať konkrétny príklad, do ktorého stačí dopísať len vaše údaje a druhý bude popisovať všetko, čo je treba do takej žiadosti zadať. Začnime teda prvým prípadom. Všetky vzory o odhlásenie povinného zmluvného poistenia, teda vzory na rôzne dôvody, môžete nájsť aj na jednej špecializovanej stránke. Vašou úlohou je na označený výraz kliknúť a hneď sa vám zobrazia rôzne dôvody pre ukončenie takejto zmluvy, vedľa ktorých si môžete hneď všimnúť aj vzory žiadostí.

Druhým ponúkaným vzorom na výpoveď PZP sú všeobecné informácie, ktoré má každá žiadosť obsahovať. Ide o vaše kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa), predmet žiadosti (tým je odhlásenie povinného zmluvného poistenia), číslo poistnej zmluvy (ktoré môžete zakomponovať do predmetu), odôvodnenie žiadosti, číslo bankového účtu (aby vám zaslali späť sumu z poistného, ktorú ste neprečerpali), poďakovanie, dátum, miesto a vlastnoručný podpis. Teraz sa však povenujme jednotlivým dôvodom.

Z akého dôvodu chcete ukončiť zmluvný vzťah?Dôvody

Ako iste viete, poisťovacia povinnosť sa vzťahuje skoro na všetky vozidlá. Preto sa aj samotné ukončenie zmluvy týka všetkých týchto vozidiel. Môžete ju ukončiť z týchto dôvodov:

 1. oficiálny koniec zmluvy: zmluvu je potrebné ukončiť, aj keď sa oficiálne končí poistné obdobie. Ak tak neurobíte, poisťovňa vám automaticky domov poštou zašle predĺženie zmluvy rovno aj so šekom na zaplatenie poistného. Preto, ak chcete skúsiť niekoho iného, myslíte na to, že čakaním do konca poistného obdobia v súčasnej poisťovni si len tieto kroky predĺžite.
 2. likvidácia vozidla: ak je vozidlo zlikvidované, je jasné, že platiť za neho by bol veľký nezmysel. Požiadajte o odhlásenie povinného zmluvného poistenia daného vozidla, poisťovňa vám nejakú sumičku vráti, no k žiadosti nezabudnite pripojiť doklad o jeho likvidácii.
 3. vyradenie vozidla z evidencie: ak vozidlo nespĺňa nejaké stanovené parametre a nie je možná okamžitá oprava, vyradzuje sa z evidencie. Keďže nespĺňa ustanovenia, je zakázané takéto vozidlo používať, ináč vám hrozia vysoké pokuty. Rovnako môže byť vyradené, ak ste sa jednoducho rozhodli ho už ďalej nepoužívať. Na ukončenie zmluvy je potrebné zaslať aj doklad o vyradení vozidla z evidencie.
 4. krádež vozidla: bohužiaľ sa v živote stávajú aj také veci, že vozidlo vám niekto odcudzí. V takom prípade netreba s ničím čakať a zmluvu ukončiť aj telefonicky. Dodatočne bude potrebné zaslať žiadosť o zrušenie PZP, ale aj doklad o krádeži vozidla.
 5. zmena majiteľa vozidla: v súčasnosti nie je nezvyčajné, že jedno vozidlo zmení majiteľa aj niekoľkokrát počas svojej existencie. Je to hlavne kvôli tomu, že vozidlá sa buď darúvajú alebo predávajú. Aj toto sú teda dôvody, pre ktoré je nutné túto zmluvu zrušiť a k žiadosti treba pripojiť napr. predajnú alebo darovaciu zmluvu.
 6. iné dôvody: ak máte na vypovedanie rôzne iné dôvody, mali by byť akceptované. Relevantné je napríklad to, že na trhu nájdete lacnejšiu ponuku, než je tá vaša súčasná.

Tak ako to teda spraviť?Ako zrušiť PZP?

Odhlásenie povinného zmluvného poistenie môže prebehnúť troma cestami:

 • telefonicky,
 • osobne
 • alebo písomne.

Pričom sa treba zmieniť o tom, že každý z týchto spôsobov požaduje písomnú žiadosť. Telefonicky sa ruší hlavne vtedy, ak ide o urgentný prípad, napríklad krádež. Dodatočne však treba zasielať dokladovania a písomnú žiadosť. Vzor tohto dokumentu sme vám poskytli vyššie. Písomnú žiadosť môžete do pobočky buď priamo zaniesť alebo odoslať poštou.

Zrušenie PZP môže prebehnúť aj prostredníctvom tretej, ale splnomocnenej strany. Toto splnomocnenie musí byť notársky overené. Preto, ak nemôžete tento úkon urobiť osobne, myslíte na túto možnosť.

Napriek tomu, že je povinné zmluvné poistenie zákonom stanovené, je mnoho dôvodov, ktoré môžu zapríčiniť jeho odhlásenie, no viac o tom si môžete naštudovať aj na vyššie odporúčanej stránke.

PZP poistenie nielen na auto

Poistka je potrebná pre každé vozidloPovinné zmluvné poistenie, zákonná poistka, zákonné poistenie či poistenie PZP vyjadrujú ten istý typ poistenia. Ide o poistenie všetkých motorových, ale aj nemotorových vozidiel s evidenčným číslom. Prípadne niektorých bez evidenčného čísla, ktoré ale potrebujú na ich legálne využívanie technický preukaz. Rozhodne vám neodporúčame tento typ poistenia zanedbávať, pretože vás to môže vyjsť veľmi draho. V prípade, že vás zastaví hliadka Policajného zboru a zistí, že toto poistenie vaše vozidlo nemá uzatvorené. Pokuta sa môže pohybovať až v stovkách eur. To znamená, že v určitých prípadoch môže prekročiť až niekoľkonásobne cenu ročného povinného zmluvného poistenia. V prípade spôsobenia dopravnej nehody nepoisteným vozidlom by boli finančné pálky ešte vyššie. Na vaše trovy by bolo zaplatenie škody spôsobenej ostatným vozidlám, ako aj finančná pokuta, ktorá nemá problém vyšplhať sa až do niekoľkých miliónov!

Ako sme sa už zmienili, povinné zmluvné poistenie napríklad od uzavripzp nie je povinné len na auto, ale aj na iné typy vozidiel. Danú skupinu tvoria motocykle, prípojné vozidlá, dodávky, či „ťažšie“ vozidlá, ktoré sú viac či menej súčasťou cestnej premávky. Veľa ľudí túto povinnosť zanedbáva a potom tým trpia ich financie. Uvedomujú si síce, že je to povinnosť, ale keďže si povedia, veď aj tak nejazdia často po hlavných ťahoch alebo veď aj tak využívam svoje vozidlá veľmi zriedkavo. Kde je napísané, že policajti sa nemôžu vybrať na kontrolu na vedľajšie ťahy? Alebo že vás nezastavia práve vtedy, keď svoje vozidlo používate po mesiaci prvýkrát? Mali by ste sa opýtať tých, ktorí si to povedali tiež a ktorí odišli domov „ľahší“ o niekoľko stoviek eur.

Najlacnejšie PZP poistenie

Niektorí majitelia vozidiel si povinné zmluvné poistenie neuzatvárajú z finančných dôvodov a myslia si, že je tento typ poistenia veľmi drahý. Ak však viete, kde hľadať, môžete získať to najlacnejšie PZP poistenie. Je pravda, že niektoré poistenia môžu presahovať až 300 eur, čo nie je vôbec malá suma, ak je potrebné ju zaplatiť jednorazovo. Čo ak by sme vám povedali, že to isté poistenie môžete mať o niekoľko stoviek eur lacnejšie? Či už hľadáte poistenie na akékoľvek vozidlo (Škoda, VW, BMW, Mercedes, Honda…), rozhodne to najlacnejšie PZP nájdete na stránke, ktorá vám vykoná porovnanie viacerých ponúk poisťovní práve na vaše vozidlo.

Veľmi rýchle porovnaniePorovnanie poistenia PZP online

To, ktoré poistenie PZP je najlacnejšie, zistíte len z porovnania cien. Najlepšie na tom je, že už nemusíte strácať húfu času osobnými návštevami po pobočkách, ale všetko vybavíte bez toho, aby ste sa museli čo i len pohnúť z domu. Prečo? Pretože porovnanie poistenia funguje cez internet. Koľko času by ste strávili v poisťovniach? Hodiny? Alebo hodiny rozdelené do viacerých dní? Nachádzajú sa všetky pobočky vo vašom meste? Alebo v meste, kde sa chystáte? Toto všetko sú faktory resp. otázky, ktoré by mali vašu voľbu poistenia ovplyvniť. Hlavne z toho dôvodu, že ide o VÁŠ čas a VAŠE peniaze. Nezisťujte všetko osobne. Vyskúšajte porovnanie poistenia online.

Okrem toho, že online ušetrí váš čas, tak vám pomôže ušetriť aj vaše bankové konto, ak nejaké máte. Ako sme už vyššie naznačili, funguje na základe porovnania jednotlivých ponúk viacerých poisťovní. Cena bude vygenerovaná na základe toho, čo zadáte do sprievodného formulára na porovnanie ceny poistenia.

Aké údaje je potrebné zadať

Do tohto formulára na je potrebné zadať nielen údaje o vozidle, ale aj o majiteľovi  tohto vozidla. Ak neviete z hlavy údaje o vozidle, všetko podrobne nájdete v technickom preukaze vozidla. Ide napríklad o:

 • továrenskú značku a model vozidla, čo asi budete vedieť,
 • rok výroby,
 • počet najazdených km za jeden rok (približný),
 • výkon a objem motora,
 • najväčšiu prípustný hmotnosť,
 • prevádzkovú hmotnosť,
 • typ paliva,
 • ale aj iné informácie.

Čo sa týka majiteľa vozidla, tak ten bude musieť zadať:

 • svoj dátum narodenia,
 • údaje z vodičského preukazu,
 • spôsobené nehodové udalosti,
 • stav bez škody…

Na porovnanie poistenia PZP online môžu vyplývať aj údaje ako napríklad, či máte účet v OTP banke, dieťa do 15 rokov, či platíte iný druh poistenia…

Po vypísaní všetkých povinne vypísaných kolóniek si len kliknite na porovnanie cien PZP. Do niekoľkých sekúnd vám vybehne porovnanie viacerých ponúk poistenia. Dbajte na správne a presne vypísanie všetkých údajov, pretože všetko ovplyvňuje cenu poistenia a rozhodne by ste nechceli pri kontrole vozidla Policajným zborom dostať pokutu za neplatné poistenie v dôsledku zlého vypísania údajov. Ak ste si z porovnania poistenia PZP online vybrali nejakú ponuku,  môže o ňu požiadať opäť len jediným klikom. Bude potrebné vypísať ešte niekoľko údajov, ako vašu mailovú a domácu adresu.

Poponáhľajte sa so zaplatením

Mailová adresa je dôležitá, pretože vám na ňu spätne bude zaslaný potvrdzovací mail s prílohami, ktoré budú obsahovať dočasnú zelenú kartu, údaje na zaplatenie, ale aj návrh zmluvy a zmluvné podmienky. Poistné zaplaťte čo najskôr, no najneskôr však do 30 dní, pretože potom uzatvorené poistenie zaniká. 30 dní je takisto doba, počas ktorej platí dočasná zelená karta. Domáca adresa je dôležitá, pretože vám na ňu po zaplatení bude doručená originál biela zelená, ktorá vás oprávňuje bezpečne cestovať aj v zahraničí. Túto kartu musíte mať pri sebe vždy, keď využívate vozidlo, na ktoré sa vzťahujú. V opačnom prípade vám hrozia opäť väčšie či menšie pokuty. Pre každý prípad sa vo vozidle odporúča nosiť aj doklad o zaplatení poistenia, prípadne celú poistnú zmluvu, aby vás policajti nemali na čom nachytať.

Ako sme si spomenuli, zákonné poistenie sa nevzťahuje len automobily, ale na každý dopravný prostriedok s evidenčným číslom. V stručnosti sme vás oboznámili o tom, kde môžete nájsť to najvýhodnejšie a najlepšie PZP, prípadne poistenie, ktoré zodpovedá vašim kritériám. Stránka vás presvedčí o tom, že uzatvárať poistenie PZP online je tá najlepšia, najjednoduchšia a zároveň aj najrýchlejšia cesta, ako nielen zistiť, ale aj získať tento typ poistenia. Okrem iného sa v nej môžete dočítať mnoho zaujímavosti o rôznych druhoch poistenia vozidiel, ktoré sú pravidelne aktualizované, prípadne položiť vaše otázky priamo administrátorovi stránky, ktorý vám odpovie ochotne, zrozumiteľne a rýchlo na všetko. Dokonca vám aj poradí, ak to budete potrebovať. Ak by ste sa chceli o zákonnom poistení motorových či nemotorových vozidiel dozvedieť aj z iného zdroja, môžete si otvoriť aj túto stránku.